Onderhoud

De kosten van het onderhoud van het bos komen uit privégelden en een kleine subsidie. Er is ook een subsidie gegeven voor het aanleggen van het ruiterpad, maar vervolgens dienen we het zelf te onderhouden.

Onderhoud bos

Boswerkzaamheden bestaan uit het veilig houden van de paden, dode takken uit bomen verwijderen boven de paden, omgevallen of gevaarlijke bomen verwijderen, paden egaliseren, hekwerken onderhouden, ruiterpad onderhouden, paden openhouden en maaien waar nodig. Niet endemische bomen als Amerikaanse vogelkers bestrijden en bramen verwijderen. Baggerwerkzaamheden sloten en vijvers.

MEEHELPEN?

Graag. Gelukkig zijn er al oplettende wandelaars die takken van de paden halen en meehelpen de paden schoon te houden en gaten weer te dichten die door honden gegraven worden en niet weer zijn dichtgemaakt.

U helpt mee door ervoor te zorgen dat u de hondenpoep van uw hond opruimt. Het is genoeg als u de poep minstens een meter van de paden in het bos achterlaat; in veel bossen wordt nu gevraagd de hondenpoep op te ruimen omdat poep de bodem verzuurt waardoor het evenwicht van het plantenrijk verstoord raakt. Ook helpt u door anderen erop aan te spreken die het opruimen nalaten.

Zo ook geen vuil in het bos achterlaten. Iedere maand halen we een zak uit het bos met sigarettenpeuken, hondenharen, papiertjes, plasticzakjes, hondenzakjes, blikjes, flesjes. Mocht u iets tegenkomen dat niet in het bos hoort dan helpt u ons, maar ook de natuur door het weg te halen.

NATUURWERK VRIJWILLIGERS

Wij doen al jaren mee met natuurwerkdagen, georganiseerd door Natuurmonumenten. Indien u interesse heeft als vrijwilliger mee te helpen, stuur een email en wij zullen u op de hoogte houden. Ook kunt u direct kijken op Natuurmonumenten.nl. Tevens nemen wij deel aan de landelijke Natuurwerkdag in november.

Bent u geïnteresseerd om met enige regelmaat vrijwilligerswerk te doen in het bos, neem dan contact op.
Op de vrijdagmiddag – als het weer het toelaat – werkt een kleine vrijwilligersploeg vanaf 14.00 uur tot 15.30-16.00 uur.

Met uw donaties zullen we dankbaar een deel van de rekeningen betalen, neem dan contact op.