Kaarten

De perceelnummers refereren aan de onderhoudsplanning.

Bos ten noorden van het huis

NB: De ‘E’ percelen zijn privégebied

Bos ten zuiden van het huis